Měření radonu

  • měření radonu na pozemcích před výstavbou
  • měření radonu v objektech před rekonstrukcí, ke kolaudaci apod.

 

Atom Radon

Co je radon?

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

Více informací o radonu a jeho škodlivosti se dočtete na stránkách Státního ústavu radiační ochrany.